Hagelschade: Chevrolet en Seat vaakst total loss

Hagelschade: Chevrolet en Seat vaakst total loss

10-01-2017

U was het misschien alweer vergeten, maar de opmerkelijkste verzekeringramp van de laatste jaren was afgelopen juni, toen ons land werd getroffen door een heel extreme hagelbui. Vooral boeren en tuinders in Brabant haalden het nieuws met hun schade. Minder bekend is wat er toen met auto’s gebeurde: door hagelschade waren de Chevrolet en Seat het vaakst total loss.
Dit is bekend gemaakt door de specialisten van het schade-expertisebedrijf de CED Group. Ook stelt zij dat in de afgelopen jaren gemiddeld dertien procent van alle schadegevallen total loss is verklaard, terwijl dit in 2016 maar liefst 44 procent was; een nachtmerrie voor de verzekeraars. Volgens de CED Group is deze stijging zo goed als volledig toe te schrijven aan de extreme weersomstandigheden in de maand juni. Uw Chevrolet verkopen? Dit kan op nuautoverkopen.nl.

Oudere auto’s eerder total loss dan de jongere

De CED Group heeft tevens onderzocht wat de gevolgen zijn op merk- en leeftijd. Hieruit bleek dat auto’s die een leeftijd van ouder dan vijf jaar hebben, eerder total loss zijn dan de nieuwere varianten. Opmerkelijk is dat in deze categorie de ranglijst wordt aangevoerd door het merk Chevrolet, met een percentage van maar liefst 71 procent ‘economisch total loss’. Bij de jongere voertuigen wordt de eerste plek gevoerd door Seat, met een percentage van 27 procent. Dit is toe te schrijven aan de dagwaarde: hoe lager de dagwaarde, des te eerder het niet loont om een auto nog te gaan repareren.

De CED Group heeft er geen verklaring voor waarom auto’s van Seat een koppositie in het klassement hebben. De vermoedens van deze schade-expert zijn dat een Seat technisch gezien ingewikkelder in elkaar zit dan vergelijkbare auto’s, wat het moeilijker of zelfs onmogelijk maakt om bij dit merk een reparatie uit te voeren. Immers, hoe meer tijd het kost om een auto fatsoenlijk te repareren, des te eerder hij wordt afgekeurd.

Audi is het kostbaarst om te repareren

Van de jonge auto’s zijn modellen van Audi het kostbaarst om te repareren. Het gemiddelde schadebedrag bij dit merk bedraagt € 5.180, wat volgens de CED Group te wijten is aan de ingewikkelde technologie die nieuwe Audi’s aan boord hebben.

De CED Group heeft de cijfers gepresenteerd omdat verzekeringskwesties door weersomstandigheden de laatste maanden vaak het nieuws halen. De calamiteiten van 2016 hebben volgens de CED Group een groot effect gehad op de gehele schadeketen, verzekeraars kregen grote financiële klappen te verwerken. De CED Group verstrekt de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen voor auto’s haar cijfers, zodat de branche daarop kan inspelen. In de praktijk zal dit voor de Nederlandse automobilisten helaas een hogere premi voor de autoverzekering betekenen.