De zelfrijdende auto is geen succes

Vele automerken hebben zich de afgelopen twee jaar gestort op een nieuwe hype: het ontwikkelen van een zelfrijdende auto. Hierin gaan miljarden in om, want de concurrenten willen elkaar allemaal de loef afsteken met de auto’s die over vijf of tien jaar het wegbeeld zullen bepalen.

Een merk als Opel wil zelfs al niet eens meer horen dat ze auto’s produceren, ze zeggen dat ze ‘mobiliteitsoplossingen bieden’.  Alle merken zijn er zeker vaan dat de zelfrijdende auto de toekomst is. Denk hierbij aan auto’s waarin het stuurgevoel of het weggedrag geen rol meer speelt, maar waarin een tv-scherm het belangrijkst is. De hamvraag is alleen: wil de autoconsument het eigenlijk ook?

Weinig enthousiasme volgens universitair onderzoek

Het is immers niet verrassend dat de generatie die opgroeide met een stuur in de auto niet onverdeeld enthousiast is. Maar uit onderzoek blijkt dat ook de jongste generatie moeite heeft met het ontbreken van de alom bekende stuurknuppel in de auto. Een recent onderzoek van de Universiteit van Michigan oordeelde vernietigend: er zit niemand uit de totale doelgroep van bestuurders te wachten op een voertuig dat zelfstandig van plek A naar plek B kan rijden. Zijn de automobilisten ‘gewoontedieren’ of is het een kwestie van tijd, waardoor we eerst enkele jaren nodig hebben om eraan te wennen?

Volgens het universitair onderzoek ziet 42 procent vaan de ondervraagden het wel zitten als de auto gedeeltelijk zelfrijdend is. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om een auto waarin het mogelijk is om in een file de krant te lezen. Een auto die vrijwel alles zelf doet, daar is maar tien procent van de ondervraagden voor te porren.; veel minder dan eerder werd beweerd.

Populariteit in onderzoeken in 2012 en 2016 is hetzelfde

De Universiteit van Michigan deed hetzelfde onderzoek ook al eens in 2012. De nieuwe resultaten zijn met de oudere vergeleken, en hieruit bleek dat ondanks de toegenomen media-aandacht de vraag naar zelfrijdende auto’s nog steeds slechts even groot is als in 2012.

Er zal de komende jaren dus nog veel worden gevraagd van de autofabrikanten om de automobilist zo ver te krijgen om over te stappen op een zelfrijdende auto. Daar komt nog eens bij dat op dit moment de kosten van een dergelijke auto 14.000 euro hoger zullen zijn dan conventionele auto’s. Dit feit werd zelfs nog niet eens meegenomen in het onderzoek. De auto-industrie heeft echter wel het positieve verkoopargument dat een zelfrijdende auto veiliger is. Maar dat zal zich eerst nog eens moeten bewijzen. Er is immers nog een lange weg te gaan…