Stijging verkoop elektrische auto’s in Nederland

Er worden steeds meer elektrische auto’s verkocht in ons land. In 2015 werden we zelfs Europees koploper op dit gebied. Volgens branche-organisatie ACEA zijn er in 2015 ruim 43.000 nieuwe elektrische auto’s en hybrides met een stekker geregistreerd.

De relatief hoge verkoop van elektrische auto’s in het jaar 2015 valt gedeeltelijk natuurlijk te verklaren door de gunstige fiscale regels die toen nog golden. De verkoopgroei van elektrische auto’s was in de laatste drie maanden van 2015 zelfs groter dan in Engeland, Frankrijk en Duitsland bij elkaar opgeteld. Ons land was in de eindfase van 2015 goed voor bijna vijftig procent van de verkoop van elektrische auto’s in de gehele EU.

Doordat elektrische auto’s nog steeds relatief duur zijn vergeleken met benzine-auto’s, is er nog wel een aardige slag te slaan wil de elektrische auto écht de Nederlandse wegen gaan domineren.

De Tesla Model S werd vorig jaar de meest verkochte elektrische auto. De grootste stijger werd de BMW i3. Dit model zag vorig jaar het aantal registraties verdubbelen ten opzichte van heet voorgaande jaar. Een andere topper werd de alweer iets oudere Nissan Leaf, terwijl de verkoopresultaten van de Renault Zoe enigszins tegenvielen.

In 2020 verdubbeling van het aantal elektrische auto’s

In een onlangs door onderzoeksbureau PwC gepubliceerd rapport kwam naar voren dat in het jaar 2020, dat over een kleine vier jaar begint, er in dat jaar wereldwijd een verdubbeling van het aantal elektrisch rijdende auto’s heeft plaats gevonden. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers qua verkopen van elektrische auto’s.

In het onderzoek van PwC zegt 46 procent van de ondervraagden in de toekomst bereid te zijn om meer te betalen voor een elektrisch voertuig, zeker wanneer deze investering op termijn kan worden terugverdiend. Sowieso daalt doorgaans de prijs van producten nadat ze al enkele jaren op de markt zijn. Er is ook een bovengrens voor een dergelijke investering. Kostenbesparingen zullen essentieel zijn om de verkoopcijfers van elektrische auto’s te doen toenemen, zo verwacht de branche.

Voorwaarde is dat er voldoende laadpunten zijn

Uit het onderzoek van PwC blijkt verder dat automobilisten er veel belang aan hechten dat er voldoende laadpunten zijn, wil de elektrische auto echt een succes gaan worden. Volgens deskundigen is er meer samenwerking benodigd tussen steden en private partijen om de verhouding tussen laadpunten en de hoeveelheid elektrische auto’s in evenwicht te brengen.

Volgens internationale afspraken moet de CO2-uitstoot in 2050 met vijftig procent zijn teruggebracht; vijftien procent van de uitstoot komt voor rekening van auto’s. Volgens PwC zal de opkomst van de elektrische auto hierin een grote rol gaan spelen en zouden overheden mogelijk een rol kunnen gaan spelen in het omlaag schroeven van de aankoopprijs, zodat het voor de automobilist aantrekkelijker wordt om een elektrische auto aan te schaffen.