Schade melden makkelijker met app

Onlangs kwam de MobielSchadeMelden-app in omloop, een samenwerking tussen de politie, het verkeerskundig ICT-bedrijf VIA en het VvV (Verbond van Verzekeraars). Deze app maakt het voor gebruikers simpeler en sneller als om schade te kunnen melden. Ook is het met de introductie van deze geheel vernieuwde app mogelijk om elk type aanrijding te registereren. Ook kunnen nu voetgangers en fietsers een schademelding doen.

De drie genoemde samenwerkingspartners hebben de ambitie om elke schade voortaan volledig geregistreerd te krijgen, ook als het gaat om schade bij voetgangers en fietsers.Als elke belanghebbende in de toekomst zijn schade zal melden leidt dit ertoe dat hulpdiensten en overheid (van beleidsinstanties tot het wegbeheer) stappen kunnen zetten om de aantallen verkeersdoden en verkeersgewonden te verminderen. De succesvolle nationale aanpak van verkeersveiligheid komt immers in het gedrang als positieve ongevalscijfers uitblijven.

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen werken mee

De nieuwe app is juichend ontvangen door de verzekeringsmaatschappijen, vrijwel elke maatschappij is bij de nieuwe app aangesloten. Ook de ANWB is partner geworden van dit project en is groot voorstander van de versimpelde vorm van schaderegistratie die de MobielSchadeMelden-app met zich meebrengt. De ANWB was immers al jarenlang voorstander van een goede registratie van de ongevalcijfers in Nederland. De bedoeling is dat de MobielSchadeMelden-app in de toekomst het Europees schadeformulier zal vervangen.

De werking is vrij simpel: een van de betrokkenen oet met zijn telefoon de schade melden bij Mobielschademelden.nl of de app; deze is te downloaden in de Appstore (voor iPhone) of de Google Play Store (voor gebruikers van Android). Dan de aanrijding fotograferen en op de app het schadeformulier invullen, alsmede de kentekens en de gegevens van de bestuurders en de getuigen. Ook in het geval van een eenzijdig ongeluk is de schade meldbaar via de app. Als u alles hebt ingevuld krijgt de andere partij via sms dezelfde schademelding, vergezeld van een code. Als de andere partij akkoord is met de schademelding moet hij de sms-code terugzenden, dit wordt dan gelijk doorgestuurd naar de verzekeraar.

De MobielSchadeMelden-app is gratis in gebruik

Het mooie is dat de MobielSchadeMelden-app gratis is, de enige kosten die eraan zijn verbonden zijn de reguliere telefoonkosten. Als de andere partij de app niet op zijn telefoon heeft gedownload is dat geen probleem; elke smartphone kan de bevestigings-sms van de tegenpartij ontvangen. Elke smartphone-gebruiker kan de app downloaden, en anders via mobiel internet inloggen op Mobielschademelden.nl. In dit laatste geval ontvangt de gebruiker een e-mail van de schademelding.