Er ontstaan steeds meer oplaadpunten in Nederland!

De elektrische auto is aan het doorbreken in Nederland. De elektrische variant is inmiddels niet alleen meer het paradepaardje van de zakelijke automobilist, ook voor de privérijder is deze langzaam aan betaalbaar aan het worden. Het huidige aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is thans honderdduizend, en de wens van de regering is dat dit aantal in 2020 is verdubbeld.

Om deze reden worden in Nederlandse steden steeds meer reguliere parkeerplekken omgevormd tot oplaadplaatsen voor elektrisch rijdende auto’s. De komende twee jaar worden er in Amsterdam 250 reguliere parkeerplaatsen voor opgeofferd, in Rotterdam 150 en in Den Haag maar liefst 600. De grote steden krijgen van hun burgers steeds meer aanvragen binnen voor nieuwe palen. Dit past goed in de milieudoeleinden die de steden allemaal hebben.

Aanleg oplaadpunten heeft gevolgen voor parkeerdruk

Het opdoeken van parkeerplekken heeft uiteraard wel gevolgen voor de parkeerdruk. In bijvoorbeeld Den Haag is de parkeerdruk al zo hoog dat een elektrische auto de schaarse parkeerplaatsen die een oplader hebben moet delen met een diesel- of benzinerijder. Er staat dan op borden vermeld op welke tijdstippen de plek verboden is voor niet-elektrische auto’s en waanneer de elektrische modellen de plek moeten delen.

In Amsterdam zijn op dit moment 1750 openbare oplaadpunten en nog eens 2500 in particuliere garages. Rotterdam heeft op dit moment bijna 1500 openbare oplaadpunten. De aanleg van een goede infrastructuur voor oplaadpunten is van groot belang om de particuliere automobilist over de streep te trekken voor de aanschaf van een elektrische auto. Uit onderzoek bleek dat het gratis parkeren voor elektrische rijders mensen nog niet over de streep trok.

De grote steden moeten nu flink investeren in de aanleg van laadpalen, want de commercie doet dat op dit moment nog niet omdat ze er nu nog onvoldoende aan kan verdienen. De commerciële aanbieders van laadpalen verwachten dat pas in 2019 het voor hen aantrekkelijk wordt om zich op de infrastructuur van laadpalen te gaan richten.

Haagse plannen om elektrisch autogebruik te stimuleren

Economie-minister Henk Kamp komt binnenkort met een plan om het elektrisch autogebruik onder particulieren te vergroten. Het speerpunt in dit plan is de uitbreiding van het aantal oplaadpunten. Dit wil hij dan in combinatie met een aanpassing van de stroomprijs bij de oplaadpunten, die moeten in de toekomst immers gaan vallen onder het lagere grootgebruikerstarief van de energiebelasting. Dit zou dan in de Belastingwet geregeld moeten worden.

Zakelijke rijders krijgen het komende jaar te maken met lagere kosten qua elektrisch rijden door een fiscale aanpassing. Voor deze doelgroep geldt al een bijtelling van vier procent, voor de overige auto’s wordt dit 22 procent. Ook bestaan er voorstellen voor aankooppremies voor volledig elektrische auto’s voor particulieren, maar die vallen niet zo gunstig in politiek Den Haag. Er is immers de afgelopen jaren veel geld door onze overheid uitgegeven om plug-in/hybrides populairder te maken, maar dat had te weinig milieu-effect, omdat de automobilisten verhoudingsgewijs te veel op benzine of diesel bleven rijden.