Woekerrente bij verpanden auto’s mag

Woekerrente bij verpanden auto’s mag

28-11-2016

Het vragen van woekerrente bij het verpanden van auto’s mag, ook al kan de autobezitter er zich financieel aardig mee in de vingers snijden. Regelmatig komt het voor dat mensen hun auto inruilen om een acute schuld af te lossen.
Zij ontvangen dan een zogeheten belening in ruil voor de auto zeventig procent van de dagwaarde. Binnen een maand kan dan de auto tegen een rente van vijftien procent weer worden teruggekocht. Een verlenging van de belening kost elke keer vijftien procent rente per maand.

In meer dan veertig procent zijn de verkopers niet in de mogelijkheid hun auto van de lommerd terug te kopen, waardoor hun auto eigendom wordt van de inkoper.

Consumentenbond wil aanpak

De kritiek van de Consumentenbond is nu dat het in dit soort gevallen niet om een belening gaat, maar om een ‘extreem flitskrediet met hoge rentepercentages’. De bond wil dit aankaarten bij de AFM (Autoriteit Financiële markten). Zij meent immers dat er wordt gesteld bij de lommerds dat het om kredietverstrekking gaat. Daarbij zijn bepaalde regels van kracht, zoals de vermelding dat lenen geld kost.

De Consumentenbond is erop tegen dat de auto’s ver onder de marktconforme waarde worden ingekocht en er zeer hoge rentepercentages in worden berekend. Een grote speler op de markt is Used Products XL. Dit bedrijf wast zijn handen in onschuld, zij zegt mensen te kunnen helpen die bij een bank echt geen lening meer krijgen om hun schulden af te lossen. Used Products XL vindt de rente ook een normaal gegeven, en zegt dat nodig te hebben voor zaken als de verzekering en de opslag van de auto’s. Tevens heeft het bedrijf een haal- en brengservice.

Wet op Financieel Toezicht niet van toepassing bij verpanding

Auto’s verpanden met een maandelijkse beleningsrente van vijftien procent is in Nederland onder bepaalde voorwaarden toegestaan, zo heeft de AFM onlangs gepubliceerd. Dit fenomeen werd bekend in de media omdat het de afgelopen twee jaar steeds vaker voorkomt.

De Consumentenbond stelt dat bij verpanding de Wet op Financieel Toezicht in principe niet van toepassing is. Er zijn in de regel twee uitzonderingen van toepassing. Dit is het geval als de oorspronkelijke autobezitter een restschuld kan overhouden bij de verkoop van de auto. De andere mogelijkheid is als een verpander betalingsregelingen afsluit als de consument niet in staat is om de beleningskosten te betalen. Ze zijn vergunningsplichtig als er meer dan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening wordt gebracht.