Products

Autoimporteurs zien omzet dalen in Nederland. In het jaar 2016 nam hun omzet met gemiddeld vijf procent af als gevolg van de verminderde verkoop van nieuwe modellen. Een opsteker voor de branche is wel dat de totale omzet nog wel hoger is dan die van de jaren 2013 en 2014.

Uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin 2017 hield waren er nog geen cijfers bekend over het bedrijfsresultaat van de importeurs van auto’s in Nederland. Het bedrijfsresultaat van deze sector was in het jaar 2015 nog 219 miljoen euro, wat maar liefst veertig procent meer was dan het jaar ervoor. Een bijzonder resultaat is dat in de maand januari 2017 de registraties op het hoogste niveau liggen sinds januari 2012.

 

In januari 2017 maar liefst 52.000 nieuwe auto’s verkocht

Afgaande op de registratie kregen in januari 2017 52.000 nieuwe auto’s een nieuwe eigenaar. Dit getal is bijna 28 procent hoger dan de vergelijkbare maand het jaar ervoor. Traditiegetrouw staat Volkswagen bovenaan in de ranglijst van best verkopende automerken met een score van zestien procent. De tien grootste merken zagen allen een toename in de registraties van hun nieuwe modellen, zo blijkt uit de cijfers van automotive data specialist RDC.

In januari werden er ruim 52.000 nieuwe auto’s geregistreerd, ruim 27 procent meer dan vorig jaar. Volkswagen voert met een marktaandeel van 16 procent de ranglijst aan. Alle grote volumemerken zagen de registraties toenemen

 

Bijtellingsregels van invloed op verkoop auto’s

Zoals reeds gezegd was januari 2012 de laatste keer in deze eeuw dat een jaar startte met een maand waarin de verkoop van nieuwe auto’s boven de vijftigduizend uitkwam.De afgelopen twee jaar was het vanwege een fiscale oorzaak de trend dat in de maand december er een run kwam op de autodealers. Mensen wilden in die maand graag hun auto laten registreren vanwege het voordeel dat de bijtellingsregels hen kon opleveren. Op dit moment is het zo dat veel leaseregistraties juist zijn verplaatst van december 2016 naar januari 2017. De reden hiervan is dat het tarief voor bijtelling verschoof van 25 naar 22 procent, dat verschil is natuurlijk mooi meegenomen voor de automobilist die daardoor bereid zal zijn geweest de aankoop van een auto uit te stellen.

Zoals altijd scoorde ook in januari 2017 Volkswagen het hoogst op de ranglijst, want vier van de vijf meest verkochte modellen dragen een VW-logo. De tweede plek werd in januari 2017 bezet door Opel met bijna acht procent, gevolgd door Kia met 6,5 procent. Er waren slechts twee merken die hun afzet zagen dalen in de eerste maand van 2017: DS met 12 procent en Dacia met 29 procent.

Wilt u uw auto gewoon in Nederland verkopen? Daar helpen wij u graag bij, neem contact met ons op!

 

Het betalen van tol op snelwegen in het buitenland is een doorn in het oog van de Nederlandse toerist of het zakelijk verkeer. Het kost veel tijd en geld en roept veel irritatie op. In Europees verband roeren de tegenstanders zich nu voor de plannen bij onze oosterburen: Oostenrijk wil een alliantie tegen het Duitse tolplan.

De Oostenrijkse minister van Verkeerszaken Jörg Leichtfried wil met andere omringende landen een alliantie starten om tegenstand te bieden aan de verregaande Duitse tolplannen. Hij heeft het initiatief genomen dat er deze maand in Brussel een topoverleg tussen de betrokken landen komt, zodat gezamenlijk kan worden opgetreden tegen de tolplannen voor personenauto’s. Onze verantwoordelijke minister, Melanie Schultz van Haegen, steunt het voorstel van haar Oostenrijkse collega.

 

Duits tolplan is volgens Oostenrijk strijdig met regels EU

In felle bewoordingen heeft minister Leichtfried per brief zijn afkeer geuit aan Violeta Bulc, de commissaris die bij de EU hoofdverantwoordelijke is voor verkeerszaken. Hij vindt het tolplan niet alleen onacceptabel voor Oostenrijkse automobilisten, maar ook nog eens strijdig met de geldende EU-regels. Wat hem het meest steekt is dat elke Duitse automobilist via de wegenbelasting een compensatie ontvangt voor de tol die hij moet betalen, terwijl dit aan bestuurders uit andere landen voorbij gaat.

Ook het Nederlandse ministerie van Verkeer en Infrastructuur heeft om opheldering gevraagd bij de verantwoordelijke EU-commissaris. Minister Schultz wil graag horen van mevrouw Bulc waarom Duitse automobilisten in het tolplan een andere behandeling krijgen dan de bestuurders uit de overige landen. Ook heeft ze vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van het plan met het oog op de EU-regelgeving over tolheffing. Als het Duitse tolplan in zijn huidige vorm doorgang vindt, zal Nederland naar de rechter stappen om op te komen voor de Nederlandse automobilist.

 

Ook in Duitse politiek opheft over het eigen tolplan

Los van de ophef in Oostenrijk bestaat ook bij onze oosterburen zelf twijfel over de zin van het nieuwe plan voor tolheffing. In politiek Berlijn is veel te doen over de plannen voor tolheffing, ook binnen de eigen gelederen van de verantwoordelijke partij het CDU. Met name de Beierse zusterpartij van Angela Merkels CDU geldt als een groot pleitbezorger.

Opmerkelijk is dat in de eerste versie van het tolplan alleen zou gelden voor buitenlandse automobilisten. De redenering hierachter was dat zij immers gebruik maken van het Duitse wegennetwerk, zonder hiervoor een cent bij te dragen aan onderhoud.

Nu Auto Verkopen kan u met allerlei zaken helpen, of het nu de laatste nieuwtjes zijn of hulp bij uw auto verkopen! Neem contact met ons op voor meer vragen.