Products

Het vragen van woekerrente bij het verpanden van auto’s mag, ook al kan de autobezitter er zich financieel aardig mee in de vingers snijden. Regelmatig komt het voor dat mensen hun auto inruilen om een acute schuld af te lossen.
Zij ontvangen dan een zogeheten belening in ruil voor de auto zeventig procent van de dagwaarde. Binnen een maand kan dan de auto tegen een rente van vijftien procent weer worden teruggekocht. Een verlenging van de belening kost elke keer vijftien procent rente per maand.

In meer dan veertig procent zijn de verkopers niet in de mogelijkheid hun auto van de lommerd terug te kopen, waardoor hun auto eigendom wordt van de inkoper.

Consumentenbond wil aanpak

De kritiek van de Consumentenbond is nu dat het in dit soort gevallen niet om een belening gaat, maar om een ‘extreem flitskrediet met hoge rentepercentages’. De bond wil dit aankaarten bij de AFM (Autoriteit Financiële markten). Zij meent immers dat er wordt gesteld bij de lommerds dat het om kredietverstrekking gaat. Daarbij zijn bepaalde regels van kracht, zoals de vermelding dat lenen geld kost.

De Consumentenbond is erop tegen dat de auto’s ver onder de marktconforme waarde worden ingekocht en er zeer hoge rentepercentages in worden berekend. Een grote speler op de markt is Used Products XL. Dit bedrijf wast zijn handen in onschuld, zij zegt mensen te kunnen helpen die bij een bank echt geen lening meer krijgen om hun schulden af te lossen. Used Products XL vindt de rente ook een normaal gegeven, en zegt dat nodig te hebben voor zaken als de verzekering en de opslag van de auto’s. Tevens heeft het bedrijf een haal- en brengservice.

Wet op Financieel Toezicht niet van toepassing bij verpanding

Auto’s verpanden met een maandelijkse beleningsrente van vijftien procent is in Nederland onder bepaalde voorwaarden toegestaan, zo heeft de AFM onlangs gepubliceerd. Dit fenomeen werd bekend in de media omdat het de afgelopen twee jaar steeds vaker voorkomt.

De Consumentenbond stelt dat bij verpanding de Wet op Financieel Toezicht in principe niet van toepassing is. Er zijn in de regel twee uitzonderingen van toepassing. Dit is het geval als de oorspronkelijke autobezitter een restschuld kan overhouden bij de verkoop van de auto. De andere mogelijkheid is als een verpander betalingsregelingen afsluit als de consument niet in staat is om de beleningskosten te betalen. Ze zijn vergunningsplichtig als er meer dan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening wordt gebracht.

 

BPM staat voor Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen en moet worden betaald voor elke in Nederland geregistreerde personenauto, bestelauto of motorrijwiel. Ook moet BPM worden betaald voor in het buitenland geregistreerde voertuigen waarmee een Nederlandse bestuurder op de Nederlandse weg rijdt. In dit blog geven wij u enkele legale tips om BPM te besparen, want belasting betalen is immers niemands hobby.

Als u een auto importeert bent u verplicht om BPM-aangifte te doen, anders kan de importauto geen Nederlands kenteken krijgen. Sinds de laatste wetswijziging bent u zelf verantwoordelijk voor de aangifte, die u dan ook geheel zelfstandig moet berekenen en invullen. Hieronder treft u hoe u de berekening zo veel mogelijk in uw voordeel kunt laten uitpakken, zonder dat u de wet overtreedt. Uw auto verkopen? nuautoverkopen.nl helpt u verder.

Bereken de BPM op basis van de Nederlandse handelswaarde

Met de vaste BPM rekenformule wordt het oorspronkelijke BPM bruto bedrag berekend voor het geval het een nieuwe auto is. Als u dus niet een nieuw model importeert, wat in de meeste gevallen zo zal zijn, mag u op de bruto-BPM afschrijven. De zogeheten rest-BPM die dan overblijft, dient uiteindelijk te worden betaald. Bereken daarom de BPM op basis van de Nederlandse handelswaarde van uw voertuig. Bij veel auto’s is die waarde momenteel laag, waardoor u een groter deel van de BPM mag afschrijven dan de Belastingdienst voorschrijft in haar tabellen.

Een andere tip is dat u niet verplicht bent om de meest recente BPM rekenformule te gebruiken, dit mag ook van een ander jaar zijn. Dit noemen we de ‘historische bruto BPM’, waarbij de een berekenmethode mag worden gebruikt waarbij het peiljaar ligt tussen de toelatingsdatum uit het buitenland en de huidige datum. Op grond hiervan kunt u ervoor zorgen dat u verhoudingsgewijs niet te veel rest-BPM betaalt.

Zorg voor een lage kilometerstand en een lage leeftijd

Verder beschouwt de Belastingdienst een auto als ‘nieuw’ als deze aan twee voorwaarden voldoet: er mag niet meer dan 3000 kilometer op de teller staan of hij moet minder dan drie maanden oud zijn vanaf de importdatum. U mag afschrijven op de BPM als het voertuig onder de drie maanden en onder de 3000 kilometer zit.

Tot slot moet u goed opletten bij het online willen berekenen van de BPM. Op internet zijn er diverse BPM calculatoren die een schatting voor u kunnen aangeven. Vaak worden hierbij niet alle gegevens in acht genomen om de juiste BPM aangifte te te berekenen, laat staan dat ze de voordeligste route voor u uitstippelen. De uitkomsten van deze rekentools zijn immers vaak te hoog. Daarnaast zijn er malafide online BPM rekentools, die tegen vergoeding de BPM voor u willen berekenen. Veelal pakken deze berekeningen te hoog uit en komt u met een onnodig hoge rekening voor de bewezen dienst te zitten.

Als u uw auto wil verkopen, is het handig om te weten wat de waarde van de auto op dat moment is. Ook bij de aankoop van een auto is het goed om te weten wat de prijs is die de verkopende partij ervoor kan vragen. Dit blog geeft u antwoord op de vraag ‘hoe wordt de waarde van mijn auto berekend?’.
Er zijn enkele belangrijke factoren die in de gaten moeten worden gehouden om de dagwaarde van een auto te bepalen. Zo is het van belang om welk merk het gaat, want een gewild merk raakt u natuurlijk veel eerder kwijt. Ook is het van belang welke kleur de auto heeft en welk model het is. Andere zaken die u in ogenschouw moet nemen zijn het aantal gereden kilometers, de oorspronkelijke nieuwprijs, de staat van onderhoud en de datum wanneer de auto voor het laatst in de APK ging. Wilt u uw auto exporteren? Bekijk nuautoverkopen.nl.

Doe een kentekencheck

Om de autowaarde te bepalen adviseren wij u om een kijkje te nemen op internet. Hierop kunt u bijvoorbeeld een kentekencheck doen, wat al veel handige informatie geeft. Zonder er weet van te hebben wat de dagwaarde is, bestaat de kans dat u uw auto anders voor een te lage prijs verkoopt. Door zo’n kentekencheck te doen heeft u dan een marktconforme prijs in handen, waarmee u een rechtvaardige deal kunt sluiten. Ook al is het bedrag dat uit de kentekencheck rolt natuurlijk geen vaste prijs waaraan u zich dient te houden.

Gaandeweg het gebruik gaat een auto natuurlijk dalen in waarde. Een minuut nadat u een nieuwe auto heeft gekocht draagt deze bijvoorbeeld al het stempel ‘tweedehands auto’. Deze auto’s schrijven constant af, er is immers sprake van gereden kilometers en er zullen gebruikssporen ontstaan. De afschrijving van een auto is niet te voorkomen, wel kunt u ervoor zorgen dat dit zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Zorg daarom voor voldoende onderhoudsbeurten, onderhoud hem goed en ga er zuinig mee om.

Combineer de dagwaarde met de staat van onderhoud

Zoals gezegd is het zaak om de dagwaarde van de auto te berekenen. Bij de berekening van de dagwaarde is er echter altijd sprake van een foutmarge: er wordt hierbij immers niet gekeken naar de staat waarin het voertuig verkeert. De ene auto is bijvoorbeeld na tien jaar slooprijp, de ander is door zuinig rijden en goed onderhoud nog krasvrij en fonkelnieuw. U moet dus een combi maken tussen de dagwaarde en de onderhoudsstaat, want dat laatste is nu eenmaal niet opgenomen in de dagwaardeberekening.

Als u eenmaal een juiste indicatie voor een bedrag in uw hoofd heeft, beschikt u over een betere onderhandelingspositie als u een prijs wil bepalen bij een garage, dealer of autoverkoopsite. In dit laatste geval bent u nog sneller uw auto kwijt dan in de andere gevallen. Met een autoverkoopsite heeft u direct geld en wordt de auto verkocht onder goede en heldere afspraken.

De verkoop van nieuwe auto’s daalt in Nederland ook in het derde kwartaal van 2016 in vergelijking met het jaar ervoor. Dit blijkt uit de nieuwste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In het tweede kwartaal werden er immers nog 91.000 auto’s verkocht, ten opzicht van honderdduizend in het derde kwartaal van 2015. Daarmee werd de lijn van de eerste zes maanden van het jaar doorgetrokken. Tussen januari en september van 2016 werden er in totaal 15.500 minder nieuwe modellen verkocht dan het jaar ervoor. Dit is een afname van vijf procent. Uw auto verkopen? Dit kan gemakkelijk op nuautoverkopen.nl.

De laatste piek in autoverkopen was in 2011

De laatste keer in de nabije geschiedenis dat de autoverkoop piekte was in 2011. Sinds dat jaar namen de verkopen van nieuwe auto’s af. Opmerkelijk is ook dat er één opvallende doelgroep is die veel nieuwe auto’s koopt: de categorie automobilisten van 55-plus.

In de eerste negen maanden van 2016 bezette Opel de eerste plek in de verkopen van nieuwe auto’s, de Peugeot 208 was het best verkochte model. Volkswagen bleef na drie maanden de merkenlijst aanvoeren, hierbij gevolgd door Peugeot. Deze gegevens zijn gepubliceerd door het RDC en automotive kennisbureau Aumacon.

Daling verkoop van nieuwe auto’s vooral om economische redenen

Volgens deskundigen is de daling van de verkoop van nieuwe auto’s toe te schrijven aan economische redenen. Hoewel de media beweren dat we uit de financiële crisis zijn, ervaren veel mensen dat niet persoonlijk. Autobezit vinden veel mensen aan de prijzige kant; brandstof, belasting, verzekering, onderhoud, het gaat ze niet in de kouwe kleren zitten.  Dit geldt met name voor de wat jongere automobilisten. Daarnaast zijn er de laatste jaren duurzame alternatieven als Greenwheels, plus het gegeven dat automobilisten tegenwoordig langer met hun auto doen of dat in ieder geval proberen.

Ook de Belastingdienst speelt een rol in de afzet van de automarkt. Zodra er een willekeurig besluit wordt genomen, kan het maar zo zijn dat er wordt besloten om in kleinere fiscaal gunstiger auto te gaan rijden. Of mensen proberen massaal voor een bepaalde datum een nieuwe auto aan te schaffen in verband met nieuwe bijtellingsregels, zoals in de maanden voor 1 januari 2016 nog het geval was.